Modyfikacja sposobu odżywiania się i stylu życia często wymaga wiele energii i wysiłku ze strony pacjenta i to zazwyczaj w długim okresie. Nie wszyscy łatwo przechodzą przez proces wypracowywania i utrzymywania nowych nawyków. To właśnie z myślą o takich sytuacjach opracowaliśmy program dietetyczny „Premium”. Ta forma wsparcia znacząco wykracza poza przekazanie zaleceń żywieniowych lub jadłospisów.

Pakiet „Premium” to idealne rozwiązanie w sytuacji wymagającej regularnej i intensywnej współpracy z dietetykiem. Praca nad modyfikacją nawyków odbywa się tu na poziomie zachowań (dieta, sen oraz aktywność fizyczna), ale nie tylko. Ważną częścią tego pakietu jest również praca z emocjami i uczuciami (np. wzmacnianie motywacji, poznanie i przezwyciężanie barier na drodze do celu, radzenie sobie ze stresem związanym z wprowadzaniem zmian).

Przed wyborem tego pakietu konieczna jest konsultacja dietetyczna.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, obecnie wszystkie usługi, konsultacje i pakiety są realizowane wyłącznie online.

Kto skorzysta z Pakietu Dietetycznego „Premium”?

Pakiet „Premium” został stworzony dla osób, którym zależy przede wszystkim na szeroko zakrojonej opiece dietetyka oraz wsparciu motywacyjnym podczas zmiany nawyków żywieniowych. W szczególny sposób polecamy tę ofertę osobom, które:

  • borykają się z niską, krótkotrwałą lub szybko zmieniającą się motywacją,
  • nie radzą sobie ze stresem i emocjami towarzyszącymi zmianom żywienia,
  • osiągają lepsze wyniki dzięki pracy z coachem (w tym wypadku będącym także dietetykiem),
  • chcą być w stałym kontakcie z dietetykiem (również między wizytami).

Co obejmuje Pakiet Dietetyczny „Premium”?

Zakres usług w pakiecie „Premium”

  • Zalecenia żywieniowe dostosowane do indywidualnej sytuacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej pacjenta, na które składają się szczegółowe informacje dietetyczne: indywidualnie dopasowane wymienniki, listy produktów zalecanych i przeciwwskazanych, przykładowe przepisy kulinarne.
  • Regularne spotkania z dietetykiem odbywające się co 2 tygodnie.
  • Wsparcie między wizytami w formie kontaktu przez wybrany komunikator internetowy, dzięki czemu można uzyskać w dowolnym momencie pomoc, wskazówki, motywację i odpowiedzi na pojawiające się pytania.
  • Dostęp do aplikacji mobilnej będącej dodatkowym wsparciem w procesie wdrażania zmian – od poszerzania wiedzy, po kontakt z dietetykiem.
  • Wsparcie coachingowe mające za zadanie zwiększać samoświadomość oraz motywację, a przez to wpływające pozytywnie na osiągane rezultaty.
  • Rekomendacje dodatkowe pozwalające utrzymać osiągnięty efekt przez długi czas po zakończeniu spotkań z dietetykiem.

Czas trwania

3 miesiące

Cena

1000 zł

Porównanie pakietów dietetycznych w poradni „Nova Dietetyka”

 
VIP
PREMIUM
STANDARD
MINI
DZIECKO
ONLINE
KONSULTACJA
Zalecenia żywieniowe
Jadłospis,
wymienniki,
przepisy
Wymienniki
Dzienniczek
Lista produktów
zalecanych
Jadłospis,
wymienniki,
dzienniczek
Jadłospis,
wymienniki,
przepisy
X
Wizyta u dietetyka
Co 2 tygodnie
Co 2 tygodnie
Co 3 tygodnie
Co 1 miesiąc
Co 2 tygodnie
Co 2 tygodnie
Jedna wizyta
Wizyta u fizjoterapeuty
Co 1 miesiąc
X
X
X
Co 1 miesiąc
X
X
Wsparcie między wizytami
Cały okres
trwania pakietu
Cały okres
trwania pakietu
X
X
Cały okres
trwania pakietu
Cały okres
trwania pakietu
X
Materiały do pracy
V
X
X
X
V
V
X
Dostęp do aplikacji
V
V
X
X
V
X
X
Zakupy z dietetykiem
V
X
X
X
X
V
X
Zalecenia na utrzymanie efektu
V
V
V
X
V
V
X
Więcej o:
VIP →
Więcej o:
PREMIUM →
Więcej o:
STANDARD →
Więcej o:
MINI →
Więcej o:
DZIECKO →
Więcej o:
ONLINE →
Więcej o:
KONSULTACJA →